More

  Anti Doping Danmark

  Vidste du godt, at der pr. d. 1 DECEMBER 2019 kun er 2 CrossFit Affiliates i Danmark, som er medlem af Anti Doping Danmark? Disse er CrossFit Aros & CrossFit Holbæk.

  Vidste du, at ALLE træningscentre skal skilte med, at de ikke samarbejder med Anti Doping Danmark, hvis de ikke gør dette?
  Jeg vil vove den påstand, at det ikke bliver overholdt 80% af alle steder. Svaret på hvorfor det er sådan ligger nok i manglende oplysning om, hvad loven siger, samt hvordan man bliver medlem af Anti Doping Danmark og hvad det koster – ydermere hvad man får ud af et samarbejde omkring et dopingfrit træningsmiljø.

  I 2020 sætter Anti Doping Danmark fokus på CrossFit boxe og funktionelle træningssteder. Det giver god mening, da der er stor konkurrence inden for CrossFit, men ingen reel kontrol med det i Danmark. I resten af artiklen er Anti Doping Danmark forkortet ADD.

  Her er et direkte link til lovgivningen:
  Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten

  Man er som kommercielt fitnesscenter selv forpligtet til at følge lovgivningen – herunder at rekvirere det officielle skilt hos ADD. De sender det gratis.

  Som box-ejer ved jeg, at man skal vende hver en krone i sin butik, så hvad koster det egentlig at være medlem af Anti Doping Danmark?
  Som kommercielt fitnesscenter koster en samarbejdsaftale med ADD 3.500 kroner årligt.
  Er man medlem af DFHO (Dansk Fitness & Helse Organisation),indgår samarbejde med ADD som en del af medlemskabet der. Dvs. at de centre ikke betaler de 3.500 kroner. Foreningsbaserede fitnesscentre, som er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidrætsforbund er omfattet af idrætsorganisationernes aftale med ADD, og de betaler derfor ikke direkte til ADD.

  Hvad får man som medlem af Anti Doping Danmark?
  Her et link til information omkring samarbejdsaftalen med ADD
  Man kan sammenligne en samarbejdsaftale med ADD lidt som en forsikringsaftale. De forsøger at få så meget ud af midlerne som muligt, herunder forsøger de at målrette besøgene i centrene, hvor der er mest behov. Dvs. at nogle centre ser dem ikke så tit, fordi de ikke oplever et behov for at se ADD særligt ofte, mens andre ser dem tit, fordi der er et behov. Det beror på en almindelig risikovurdering, men også på den dialog sekretariatet og fitnesskonsulenterne har med centrets personale. Et center kan dog altid ringe for at sige, at de gerne vil se ADD, hvis de oplever et behov, eller bare synes, at det er længe siden, at de har haft besøg – Herefter besøger de centret så snart det er muligt.

  Netværket omkring Anti Doping Danmark virker bedst jo flere medlemmer, der er. Hvis de tester en person positiv får vedkommende 2 års karantæne fra træningscentre med ADD-aftale og 4 års karantæne fra øvrig sport.

  Hvordan tester ADD og hvad er proceduren?
  Dem, der bliver udtrukket til test får testet deres urin. Den bliver så sendt til et laboratorie i Norge, som laver alt arbejdet. Hvis man bliver testet positiv, får man besked pr. brev og herefter har man mulighed for at anke – noget de fleste gør. Når man anker får man mulighed for at overvære testning af B-prøven, hvilket er en forholdsvis stor udgift – hvilket de fleste fravælger. B-Prøven viser 99,9% af gangene også positiv – Herefter får man karantæne i alle centre med ADD aftale. Hvis man fravælger at ville deltage i en test, så bliver den betragtet som positiv. Alle centre med ADD aftale har adgang til et CPR register, som de kan slå eksisterende og nye medlemmer op i. Alle inkl. Personalet i et center med samarbejde omkring ADD, kan blive udtaget til test.

  Hvordan hverves nye centre til at blive en del af Anti Doping Danmark netværket og hvor mange andre er med?
  Når ADD får information om, at et nyt center er åbnet – oftest ved, at centret selv henvender sig, eller fordi deres fitnesskonsulenter ser centret, når de er ude at køre – forsøger de at besøge centret for at informere om muligheden for et samarbejde. Derudover kigger de i det omfang det er muligt, forbi centre uden samarbejde for at sikre, at de har informationerne om mulighederne – Men de er også nødt til at respektere, hvis de ikke ønsker samarbejdet om et dopingfrit træningsmiljø.

  Det er, som det fremgår af lovgivningen, frivilligt, om man ønsker at samarbejde med ADD Og en forudsætning for at ADD lykkes med indsatsen er, at de faktisk har et samarbejde med det enkelte center de besøger. Fokus er på forebyggelse, og her er centret, som har den daglige kontakt med medlemmerne en vigtig forudsætning for at det lykkes. Medlemslisten på ADD’s hjemmeside opdateres løbende og medlemskaberne betales fra D. 1. Januar- D. 31.
  December. Der er pt. 406 kommercielle centre, som samarbejder med ADD. Disse medlemsskaber fordeler sig på centre, som har en samarbejdsaftale gennem DFHO samt dem, der har en direkte samarbejdsaftale med ADD. ADD vurderer, at cirka halvdelen af landets kommercielle fitnesscentre samarbejder med ADD – dette er svært at vurdere præcist, da der ikke findes et konkret tal for det samlede antal kommercielle fitnesscentre i Danmark.

  Det skal indskydes, at ved en undersøgelse af ADD’s indsats i 2015, hvor også cirka halvdelen af landets centre havde en aftale, blev det vurderet, at over 80% af dem som træner, trænerer i centre med en ADD-aftale. Dette skyldes, at de store centre i f.eks. kæderne har en samarbejdsaftale. Alle foreningsbaserede centre, som er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidrætsforbund, har automatisk en samarbejdsaftale med ADD gennem idrætsorganisationerne. Det er idrætsorganisationernes ansvar at have en opdateret liste over deres foreningscentre. Ved at melde din box eller center ind i Anti Doping Danmark indgår du i det eneste samarbejde der findes i Danmark om et dopingfrit træningsmiljø.